Learn Wudhu | MAP

Don't miss out like us on Facebook!

Learn Wudhu

Learn Wudhu

Learn Islam

Learn Wudhu

$. 99

Learn Wudhu adalah aplikasi yang membantu anak mempelajari gerakan-gerakan wudhu dan urutannya. Terdapat pula keterangan gerakan wajib dan sunnah dalam wudhu sehingga anak mendapatkan tambahan informasi tentang wudhu. Dengan ilustrasi dan interaktif yang menarik dan mudah digunakan, anak akan belajar mengenal gerakan wudhu dengan cara yang menyenangkan.

Fitur:

  • Ilustrasi yang atraktif dan menyenangkan untuk dilihat.
  • Animasi yang menarik dan interaktif untuk dimainkan.
  • Deskripsi gerakan wajib dan sunnah dalam wudhu.
  • Hikmah pada setiap gerakan wudhu.
  • Bonus gerakan tayamum.

Download